Důležitá informace!!!

Vážení rodiče a žáci.
Bohužel Vás musím informovat, že od pondělí je nařízením vlády ČR přerušena běžná výuka na naší škole. Toto opatření se týká všech žáků školy včetně přípravné třídy a praktické školy dvouleté. Nejpozději v úterý 2.března bude zahájena distanční výuka.

Karel Kaprálek, ředitel školy

Čti dále

Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kritérií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

V souladu s § 60., odst.1 a odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Čti dále

Vyhlášení termínu - Zápis žáků do prvních tříd

Zápis žáků do prvních tříd Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 bude probíhat v souladu s § 36., odst.4 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  od 6.4. 2021 do 9.4.2021.

Čti dále