Pronájmy školních prostor

Veškeré pronájmy školních prostor jsou uskutečněny na základě písemně uzavřené nájemní smlouvy. Škola pronajímá tělocvičny, školní jídelnu a učebny. Nájemní smlouva se uzavírá vždy nejvýše na  dobu jednoho roku. Kontaktní osobou pro uzavírání pronájmů je zástupce ředitele Mgr. Petr Hendrich.

Tělocvičny
Škola pronajímá tělocvičny v čase, kdy nejsou využívány školou ať už k výuce nebo odpolední zájmové činnost. Nejčastěji je to v čase od 15.30 do maximálně 23.00, každý den v týdnu, včetně víkendů. Cena za jednu hodinu pronájmu je stanovena na 600,-Kč. V tělocvičnách jsou vyznačená hřiště na florbal, odbíjenou, košíkovou, sálovou kopanou, badminton. K dispozici je základní vybavení pro jednotlivé sporty.


Venkovní hřiště víceúčelové a hřiště na beachvoleyball
Hřiště škola pronajímá jednotlivě za cenu 250,- Kč za hodinu. V případě pronájmu ve večerních hodinách a využití umělého osvětlení se k ceně přičítá cena spotřebované elektrické energie. Na venkovním hřišti nejsou k dispozici šatny.


Učebna
Učebny jsou klasické třídy s kapacitou 12 míst, která může být navýšena na 20 míst. Vybavení tříd je standardní. Cena za jednu hodinu pronájmu je stanovena na 170,- Kč.


Jídelna
Jídelna je prostor s maximální kapacitou 100 osob, vhodný ke konání větších schůzí, či setkání. Cena za jednu hodinu pronájmu je stanovena na 600,- Kč.