ODPOLEDNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST
školní rok 2023/24

pondělí:

Pěvecký sbor 1. stupně – hudebna

MAM, MIJ

 

Keramika – 1. skupina

PLT                2. skupina                          

úterý:

Sálová kopaná – d. tělocvična                                           MIJ

 

Pěvecký sbor 2. stupně – hudebna

JAR

 

Tanečky – h. tělocvična

POI, SAJ

středa: 

Sportovní 1. stupeň – h. tělocvična

MUH, NOH

 

Florbal – d. tělocvična

BAP, MIJ

 

Keramika – 3. skupina

PLT                4. skupina

 

Výtvarný kroužek – pracovna Vv

CIJ, PTJ

čtvrtek:

Dovedné ruce – dílna PrŠ

DRM, BLE

 

Cukrařina a studená kuchyně – kuchyňka PrŠ

CHM