ODPOLEDNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST



pondělí:  Dovedné ruce – dílna PrŠ                                    13, 15 – 14, 45 hod.            


                M. Drmolová, E. Bláhová  


                 Keramika       1. skupina                                   12, 15 – 13 hod.                                                                             


                                             2. skupina                                   13, 10 – 13, 55 hod.


               T. Pletichová       3. skupina                                   14 – 14, 45 hod.  


               


                Pěvecký sbor 2. stupeň - hudebna                    14 – 14, 45 hod.


                R. Dimitrovová, Z. Křenek        


 


úterý:     Sálová kopaná h. tělocvična                            14 – 15, 30 hod.


                J. Mička


                Taneční kroužek – multimed.                             13 – 14, 30 hod.


                J. Šallerová, I. Potůčková 


               


středa:   Florbal – d. tělocvična                                          14 – 15, 30 hod.


                P. Bátěk, J. Mička


                Geocaching – liché týdny                                     14 – 17 hod.


                Š. Burešová, S. Knížková     


                Keramika    4. skupina                                       13, 15 – 14 hod.


                T. Pletichová   


                Sportovní 1. stupeň – h. tělocvična                  13– 14, 30 hod.


                L. Čejková, P. Zaleková


                Výtvarný kroužek   pracovna Vv                    14 – 15, 30 hod.


                J. Cinkajzlová, J. Ptáčková


 


čtvrtek:  Hrátky s básničkami – třída II. B                       14 – 14,45 hod.


                P. Moncoĺová          


                Pěvecký sbor 1. stupně – hudebna                  13, 15 – 14 hod.                       


                M. Machová, J. Mička


                Sportovní 2. stupeň – h. tělocvična                 14 – 14, 45 hod.   


                L. Švarcová, I. Potůčková


                Věda nás baví - VII.C                                           14 – 15, 30 hod.


                G. Károliyová, J. Šallerová