ODPOLEDNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST

školní rok 2017/2018


Pondělí:
Keramika                          
T. Pletichová                                    1. skupina           12,00 - 12,45 hod.
                                                                                                        2. skupina           12,55 - 13,40 hod.
                                                                                                        3. skupina           13,45 - 14,30 hod.


Pěvecký sbor PrŠ            R. Dimitrovová, I. Mrvíková         hudebna              14.00 - 14,45  hod.


Výtvarný kroužek           J. Cinkajzlová, J. Ptáčková            pracovna Vv       14,00 - 15,30 hod.


Úterý:
Florbal 
                              P. Bátěk, J. Mička                           d. tělocvična      14,00 - 15,30 hod.


Taneční kroužek              J. Šallerová, I. Potůčková              multimediálka    13,00 - 14,30 hod.


Středa:
Geocaching
                      Š. Burešová, S. Knížková               liché týdny          14,00 – 17,00 hod.


Keramika                           T. Pletichová                                    4. skupina           12,00 - 12,45 hod.


Věda nás baví                  G. Károliyová                                   VI.C                      14,00 - 15,30 hod.
I. Neubergerová, M. Lorencová


Dovedné ruce                  M. Drmolová, E. Bláhová             dílna PrŠ              14,00 - 15,30 hod.


Sálová kopaná                 J. Mička                                             d. tělocvična      14,00 - 15,30 hod.


Pěvecký sbor 2. stupeň R. Dimitrovová, D. Pokorný         hudebna              14,00 - 14,45 hod.


Sportovní 1. stupeň       L. Čejková, P. Zaleková                 h. tělocvična      13, 15 - 14,45 hod.


Čtvrtek:
Klub PrŠ
                             M. Sapíková                      II. PB                    14,00 - 15,30 hod.

                                             P. Hendrich 


Pěvecký sbor 1. stupně M. Machová                     hudebna              14,00 - 14,45 hod.
D. Pokorný