ODPOLEDNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST

pondělí:  Keramika      1. skupina                                   12, 20 – 13, 10 hod.                                                                             

                                            2. skupina                                   13, 15 – 14 hod.

                 T. Pletichová   

                Dovedné ruce – dílna PrŠ                                    13, 30 – 15 hod.            

                M. Drmolová, E. Bláhová         

                Sportovní 2. stupeň – h. tělocvična                   14 – 14, 45 hod. 

                L. Švarcová, I. Potůčková

               

úterý:     Sálová kopaná h. tělocvična                            14 – 15, 30 hod.

                 J. Mička

                Taneční kroužek – multimed.                             13 – 14, 45 hod.

                J. Šallerová, I. Potůčková 

               

 středa:   Florbal – d. tělocvična                                          14 – 15, 30 hod.

                P. Bátěk, J. Mička

                Geocaching – liché týdny                                     14 – 17 hod.

                 Š. Burešová, S. Knížková     

                Keramika       3. skupina                                    13, 15 – 14 hod.

                 T. Pletichová   

                Pěvecký sbor 2. stupeň - hudebna                   14 – 14, 45 hod.

                R. Dimitrovová, D. Mach        

                Sportovní 1. stupeň – h. tělocvična                  13, 15– 14, 45 hod.

                L. Čejková, P. Zaleková

                Výtvarný kroužek   pracovna Vv                    14 – 15, 30 hod.

                 J. Cinkajzlová, J. Ptáčková

 

čtvrtek: Pěvecký sbor 1. stupně – hudebna                  14 – 14, 45 hod.                       

                M. Machová, J. Mička

                Věda nás baví - VII.C                                             14 – 15, 30 hod.

                G. Károliyová, J. Šallerová