Podatelna, spisovna

Magdalena Boušková
Telefon ústředna 272916650
Fax 272950889
E - mail magdalena.bouskova@modraskola.cz

Adresa pro písemný styk:
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576
Praha 4 – Háje, 149 00
Adresa e-podatelny info@modraskola.cz
ID datové schránky 7ab8ax4