Organizace školního roku


Zahájení ŠR je ve čtvrtek 1.  9.  2022
Podzimní prázdniny jsou ve středu a čtvrtek 26. a 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. 12. 2022 a končí v pondělí 2.1.2023, vyučování začíná v úterý 3.1.2023
Pololetní prázdniny jsou stanoveny na pátek 3. 2. 2023
Jarní prázdniny budou v týdnu od 13. 3. – 19. 3. 2023
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6.4. (v pátek je státní svátek, Velikonoční pondělí je 10. 4.)
Školní vyučování končí v pátek 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny od soboty 1. 7. do čtvrtka 31. 8. 2023
Vyučování ve školním roce 2023/24 začne 4. 9. 2023

Vyučovací hodiny a zvonění

Škola se otevírá v 7, 40 hod. V souladu se školním řádem musí být žák ve třídě nejpozději v 7, 55 hod. z důvodu včasné přípravy na vyučování.

 l. 08.00 - 08.45 hod.
 2. 08.55 - 09.40 hod.
 3. 09.55 - 10.40 hod.
 velká přestávka
 4. 11.10 - 11.55 hod.
 5. 12.05 - 12.50 hod.
 6. 13.00 - 13.45 hod.
 7. 13.55 - 14.40 hod.
 8. 14.50 - 15.35 hod. .

Přehled tříd a vyučujících ve školním roce 2022/2023

Ředitel školy: PhDr. Karel Kaprálek
Zástupce ředitele:   Mgr. Petr Hendrich
Třídní učitelé:
Mgr. Andrea Střeštíková (0.ŠD přízemí)
Mgr. Michaela Kunzová (I.A ZŠ 1. patro)
Mgr. Lucie Skácelová (I.B ZŠ 1. patro)
PaedDr. Eva Bláhová (II.A ZŠ 1. patro)
Mgr. Markéta Plachá (II.B ZŠ 1. patro)
Mgr. Heda Musilová (III.A ZŠ 1.patro)
Mgr. Hana Novotná (III.B ZŠ 1. patro)
Mgr. Jana Šallerová (IV.A ZŠ 1. patro)
Bc. Marie Machová (IV.B ZŠ 1. patro)
Bc. Daniela Erychlebová (V.A ZŠ 2. patro)
Mgr. Irena Potůčková (V. B ZŠ 2. patro)
Mgr. Jana Meitnarová (VI.A ZŠ 3. patro)
Mgr. Sylvie Knížková (VI.B ZŠ 3. patro)
Mgr. Jana Ptáčková (VII.A ZŠ 2. patro)
Mgr. Jiří Mička (VII.B ZŠ 2. patro)
Mgr. Štěpánka Kaprálková (VIII.A ZŠ 3. patro)
Mgr. Jaroslava Cinkajzlová (VIII.B ZŠ 2. patro)
Mgr. Daniel Mach (VIII.C ZŠ 3. patro)
Mgr. Gabriela Krčmářová (IX.A ZŠ 3. patro)
Mgr. Libuše Švarcová (IX. B ZŠ 3. patro)
Mgr. Věra Kučerová (I.PA PrŠ 1.patro)
Mgr. Marie Drmolová (II. PA PrŠ  1.patro)
Mgr. Irena Mrvíková (II.PB PrŠ 1.patro)
Mgr. Kateřina Andrlová (II.PB PrŠ 1.patro)
Mgr. Monika Sapíková (II.PC PrŠ 1.patro)
Jindřiška Kaplanová (I. ŠD přízemí)
Jana Šallerová ml. (I. ŠD přízemí)
Barbora Bláhová (II. ŠD přízemí vz.)
Marcela Slováková (II. ŠD)
Netřídní učitelé:  
Mgr. Radka Jarolímová
Mgr. Petr Bátěk
Barbora Boušková
Pavel Kábrt
Bc. Dis. Michaela Chaabeni
Asistenti:  
Tekla Pletichová
Andrea Šallerová
Veronika Biskupová
Barbora Purchartová
Vendula Zdařilová Beranová

Konzultační hodiny ve  školním roce 2022/2023.

Konzultace s vyučujícími jsou možné po předchozí domluvě kdykoli.