Organizace školního roku

   

Zahájení školního roku je v pondělí 4. 9. 2017
Podzimní prázdniny jsou ve čtvrtek a v pátek 26. a 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. 12. 2017 a končí v úterý  2. 1. 2018, vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018
Pololetní prázdniny jsou  stanoveny na  pátek 2. 2. 2018
Jarní prázdniny budou v týdnu od 5. do 11. 2. 2018
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. 3. 2018 (v pátek je státní svátek, pondělí velikonoční  je 2. 4. 2018)
Školní vyučování končí v pátek 29. 6. 2018
Hlavní prázdniny od soboty 30. 6. do pátku 31. 8. 2018, vyučování začne v pondělí 3. 9. 2018

Vyučovací hodiny a zvonění

Škola se otevírá v 7, 40 hod. V souladu se školním řádem musí být žák ve třídě nejpozději v 7, 55 hod. z důvodu včasné přípravy na vyučování.

 l. 08.00 - 08.45 hod.
 2. 08.55 - 09.40 hod.
 3. 09.55 - 10.40 hod.
 velká přestávka
 4. 11.10 - 11.55 hod.
 5. 12.05 - 12.50 hod.
 6. 13.00 - 13.45 hod.
 7. 13.55 - 14.40 hod.
 8. 14.50 - 15.35 hod. .

Přehled tříd a vyučujících ve školním roce 2017/2018

Ředitel školy: PhDr. Karel Kaprálek
Zástupkyně:   PhDr. Marie Šrámková
Třídní učitelé:
Mgr. Andrea Střeštíková (0. ŠD přízemí)
PaedDr. Eva Bláhová (I. A ZŠ 1. patro)
Mgr. Markéta Plachá (I. B ZŠ 1. patro)
Mgr. Pavla Zaleková (II. A ZŠ 1. patro)
Mgr. Hana Novotná (II. B ZŠ 1. patro)
Mgr. Kristýna Kalinová (III. A ZŠ 1. patro)
Dis. Marie Machová (III. B ZŠ 1. patro)
Mgr. Jana Šallerová (IV. A ZŠ 1. patro)
Mgr. Petra Moncol'ová (IV. B ZŠ 3. patro)
PaedDr. Lenka Čejková (V. A ZŠ 1. patro)
Mgr. Irena Potůčková (V. B ZŠ 2. patro)
Mgr. Kateřina Andrlová (VI.A ZŠ 3. patro)
Mgr. Jana Ptáčková (VI. B ZŠ 2. patro)
Mgr. Štěpánka Burešová (VII. A ZŠ 3. patro)
Mgr. Jiří Mička (VII. B ZŠ 2. patro)
Mgr. Gabriela Károyiová (VII. C ZŠ 3. patro)
Mgr. Petr Hendrich (VIII. A ZŠ 3. patro)
Mgr. Jaroslava Cinkajzlová (VIII. B ZŠ 2. patro)
Mgr. Libuše Švarcová (IX. A ZŠ 3. patro)
Mgr. Sylvie Knížková (IX. B ZŠ 3. patro)
Mgr. Irena Mrvíková (I.PA PrŠ 1.patro)
Mgr. Monika Sapíková (II. PA PrŠ 1.patro)
Mgr. Věra Kučerová (II. PB PrŠ 1.patro)
Mgr. Marie Drmolová (II. PC PrŠ  1.patro)
Jana Dubská (I. ŠD přízemí)
Mgr. Martina Jagschová (II. ŠD přízemí)
Netřídní učitelé:  
Radka Dimitrovová
Mgr. Petr Bátěk
Bc. Daniel Mach
Mgr. David Pokorný
Bc. Martina Lorencová
Asistenti:  
Dis. Irena Ulrichová
Michaela Bartáková
Barbora Bláhová
Eva Rosmarinová
Jindřiška Kaplanová
Marta Kravčíková
Bc. Martina Maříková

Konzultační hodiny ve  školním roce 2017/2018.


Andrlová Kateřina

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Bartáková Michaela

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Bátěk Petr

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Bláhová Barbora

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Bláhová Eva

Každé ráno 7 – 7, 40 hodin, po předchozí domluvě kdykoli

Burešová Štěpánka

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Cinkajzlová Jaroslava

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Čejková Lenka

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Dimitrovová Radka

Středa 14 – 15, 30 hodin, po předchozí domluvě kdykoli

Drmolová Marie

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Dubská Jana

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Hendrich Petr

Úterý 14 – 15, 30 hodin, po předchozí domluvě kdykoli

Jagschová Martina

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Kalinová Kristýna

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Kaplanová Jindřiška

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Károlyiová Gabriela

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Knížková Sylvie

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Kravčíková Marta

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Kučerová Věra

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Lorencová Martina

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Mach Daniel

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Machová Marie

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Maříková Martina

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Mička Jiří

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Moncol’ová Petra

Středa 14 – 16 hodin, po předchozí domluvě kdykoli

Mrvíková Irena

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Novotná Hana

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Plachá Markéta

První středu v měsíci 13 – 15 hodin, po domluvě kdykoli

Pokorný David

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Potůčková Irena

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Ptáčková Jana

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Rosmarinová Eva

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Sapíková Monika

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Střeštíková Andrea

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Šallerová Jana

První pondělí v měsíci 13 – 15 hodin, po domluvě kdykoli

Švarcová Libuše

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Ulrichová Irena

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli

Zaleková Pavla

Konzultace po předchozí domluvě kdykoli