Organizace školního roku


Zahájení ŠR je v pondělí 4. 9. 2023
Podzimní prázdniny jsou ve čtvrtek a pátek 26. a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. 12. 2023 a končí v úterý 2.1.2024, vyučování začíná ve středu 3.1.2024
Pololetní prázdniny jsou stanoveny na pátek 2. 2. 2024
Jarní prázdniny budou v týdnu od 5. 2. – 11. 2. 2024
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28.3. (v pátek je státní svátek, Velikonoční pondělí je 1. 4. 2024)
Školní vyučování končí v pátek 28. 6. 2024
Hlavní prázdniny od soboty 29. 6. do čtvrtka 1. 9. 2024
Vyučování ve školním roce 2024/25 začne 2. 9. 2024

Vyučovací hodiny a zvonění

Škola se otevírá v 7, 40 hod. V souladu se školním řádem musí být žák ve třídě nejpozději v 7, 55 hod. z důvodu včasné přípravy na vyučování.

 l. 08.00 - 08.45 hod.
 2. 08.55 - 09.40 hod.
 3. 09.55 - 10.40 hod.
 velká přestávka
 4. 11.10 - 11.55 hod.
 5. 12.05 - 12.50 hod.
 6. 13.00 - 13.45 hod.
 7. 13.55 - 14.40 hod.
 8. 14.50 - 15.35 hod. .

Přehled tříd a vyučujících ve školním roce 2023/2024

Ředitel školy: PhDr. Karel Kaprálek
Zástupce ředitele:   Mgr. Petr Hendrich
Třídní učitelé:
Mgr. Andrea Střeštíková (0.ŠD přízemí)
Mgr. Jana Šallerová (I.A ZŠ 1. patro)
Bc. Marie Machová (I.B ZŠ 1. patro)
Mgr. Michaela Kunzová (II.A ZŠ 1. patro)
Mgr. Lucie Skácelová (II.B ZŠ 1. patro)
PaedDr. Eva Bláhová (III.A ZŠ 1. patro)
Mgr. Markéta Plachá (III.B ZŠ 1. patro)
Mgr. Heda Musilová (IV.A ZŠ 1.patro)
Mgr. Hana Novotná (IV.B ZŠ 1. patro)
Mgr. Gabriela Krčmářová (V.A ZŠ 3. patro)
Mgr. Libuše Švarcová (V. B ZŠ 3. patro)
Mgr. Daniela Erychlebová (VI.A ZŠ 2. patro)
Mgr. Irena Potůčková (VI. B ZŠ 2. patro)
Mgr. Jana Meitnerová (VII.A ZŠ 3. patro)
Mgr. Sylvie Knížková (VII.B ZŠ 3. patro)
Mgr. Jana Ptáčková (VIII.A ZŠ 2. patro)
Mgr. Jiří Mička (VIII.B ZŠ 2. patro)
Mgr. Štěpánka Kaprálková (IX.A ZŠ 3. patro)
Mgr. Jaroslava Cinkajzlová (IX.B ZŠ 2. patro)
Mgr. Daniel Mach (IX.C ZŠ 3. patro)
Mgr. Monika Sapíková (I.PA PrŠ 1.patro)
Mgr. Věra Kučerová (II.PA PrŠ 1.patro)
Mgr. Marie Drmolová (II. PB PrŠ  1.patro)
Mgr. Irena Mrvíková (II.PC PrŠ 1.patro)
Mgr. Kateřina Andrlová (II.PC PrŠ 1.patro)
Jindřiška Kaplanová (I. ŠD přízemí)
Jana Šallerová ml. (I. ŠD přízemí)
Barbora Bláhová (II. ŠD přízemí vz.)
Marcela Kratochvílová (II. ŠD přízemí vz.)

Netřídní učitelé:  
Mgr. Radka Jarolímová
Mgr. Petr Bátěk
Barbora Boušková
Pavel Kábrt
Bc. Dis. Michaela Chaabeni
Asistenti:  
Tekla Pletichová
Andrea Šallerová
Veronika Biskupová
Barbora Purchartová
Vendula Beranová
Marta Kravčíková

Konzultační hodiny ve  školním roce 2023/2024.

Konzultace s vyučujícími jsou možné po předchozí domluvě kdykoli.