Vyučující

E-mailová adresa je ve formátu jmeno.prijmeni@modraskola.cz

Třídní učitelé:
Mgr. Andrea Střeštíková (0. ŠD přízemí)
PaedDr. Eva Bláhová (I. A ZŠ 1. patro)
Mgr. Markéta Plachá (I. B ZŠ 1. patro)
Mgr. Heda Musilová (II.A ZŠ 1.patro)
Mgr. Hana Novotná (II.B ZŠ 1. patro)
Mgr. Jana Šallerová (III. A ZŠ 1. patro)
Bc. Marie Machová (III. B ZŠ 1. patro)
PaedDr. Lenka Čejková (IV. A ZŠ 1. patro)
Lenka Jandová (IV. B ZŠ 3. patro)
Mgr. Jana Meitnarová (V. A ZŠ 1. patro)
Bc. Lucie Frelichová (V.B ZŠ 3. patro)
Mgr. Jana Ptáčková (VI. A ZŠ 2. patro)
Mgr. Jiří Mička (VI. B ZŠ 2. patro)
Mgr. Štěpánka Kaprálková (VII. A ZŠ 3. patro)
Mgr. Jaroslava Cinkajzlová (VII. B ZŠ 2. patro)
Mgr. Daniel Mach (VII. C ZŠ 3. patro)
Mgr. Gabriela Krčmářová (VIII. A ZŠ 3. patro)
Mgr. Libuše Švarcová (VIII. B ZŠ 3. patro)
Mgr. Sylvie Knížková (IX. A ZŠ 3. patro)
Mgr. Irena Potůčková (IX. B ZŠ 2. patro)
Mgr. Marie Drmolová (I. PA PrŠ  1.patro)
Mgr. Irena Mrvíková (II.PA PrŠ 1.patro)
Mgr. Kateřina Andrlová (II.PA PrŠ 1.patro)
Mgr. Monika Sapíková (II. PB PrŠ 1.patro)
Mgr. Věra Kučerová (II. PC PrŠ 1.patro)
Jindřiška Kaplanová (I. ŠD přízemí)
Jana Šallerová ml. (II. ŠD přízemí)
Michaela Bartáková (III. ŠD přízemí vz.)
Marcela Slováková (IV. ŠD)
Netřídní učitelé:  
Mgr. Radka Dimitrovová
Mgr. Petr Bátěk
Bc. Daniela Erychlebová
Pavel Kábrt
Bc. Dis. Michaela Chaabeni
Asistenti:  
Barbora Bláhová
Tekla Pletichová
Andrea Šallerová
Barbora Boušková
Veronika Biskupová
Bc. Khrystyna Anokhina