Vyučující

E-mailová adresa je ve formátu jmeno.prijmeni@modraskola.cz

Třídní učitelé:
Mgr. Andrea Střeštíková (0.ŠD přízemí)
Mgr. Jana Šallerová (I.A ZŠ 1. patro)
Bc. Marie Machová (I.B ZŠ 1. patro)
Mgr. Michaela Kunzová (II.A ZŠ 1. patro)
Mgr. Lucie Skácelová (II.B ZŠ 1. patro)
PaedDr. Eva Bláhová (III.A ZŠ 1. patro)
Mgr. Markéta Plachá (III.B ZŠ 1. patro)
Mgr. Heda Musilová (IV.A ZŠ 1.patro)
Mgr. Hana Novotná (IV.B ZŠ 1. patro)
Mgr. Gabriela Krčmářová (V.A ZŠ 3. patro)
Mgr. Libuše Švarcová (V. B ZŠ 3. patro)
Mgr. Daniela Erychlebová (VI.A ZŠ 2. patro)
Mgr. Irena Potůčková (VI. B ZŠ 2. patro)
Mgr. Jana Meitnerová (VII.A ZŠ 3. patro)
Mgr. Sylvie Knížková (VII.B ZŠ 3. patro)
Mgr. Jana Ptáčková (VIII.A ZŠ 2. patro)
Mgr. Jiří Mička (VIII.B ZŠ 2. patro)
Mgr. Štěpánka Kaprálková (IX.A ZŠ 3. patro)
Mgr. Jaroslava Cinkajzlová (IX.B ZŠ 2. patro)
Mgr. Daniel Mach (IX.C ZŠ 3. patro)
Mgr. Monika Sapíková (I.PA PrŠ 1.patro)
Mgr. Věra Kučerová (II.PA PrŠ 1.patro)
Mgr. Marie Drmolová (II. PB PrŠ  1.patro)
Mgr. Irena Mrvíková (II.PC PrŠ 1.patro)
Mgr. Kateřina Andrlová (II.PC PrŠ 1.patro)
Jindřiška Kaplanová (I. ŠD přízemí)
Jana Šallerová ml. (I. ŠD přízemí)
Barbora Bláhová (II. ŠD přízemí vz.)
Marcela Kratochvílová (II. ŠD přízemí vz.)

Netřídní učitelé:  
Mgr. Radka Jarolímová
Mgr. Petr Bátěk
Barbora Boušková
Pavel Kábrt
Bc. Dis. Michaela Chaabeni

Asistenti:
  
Tekla Pletichová
Andrea Šallerová
Veronika Biskupová
Barbora Purchartová
Vendula Beranová
Marta Kravčíková