Praktická škola dvouletá

Škola je určena pro absolventy základní školy speciální, základní školy praktické a neúspěšné absolventy základní školy, pro žáky, kteří nemohou absolvovat odborná učiliště či jiné typy středních škol.
Budova školy je bezbariérová, v těsné blízkosti stanice metra Háje. Školní vzdělávací program je zaměřen na získávání praktických dovedností pro soukromý život i zaměstnání. Mezi hlavní předměty patří Rodinná výchova, Zdravotní výchova, Příprava pokrmů, Ruční práce se zaměřením na dílenské práce se dřevem, na výrobu dárkových předmětů a keramiky. Další výukové předměty jsou: Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Tělesná výchova, Výtvarná výchova a Základy společenských a přírodních věd. Žáci pracují podle svých možností, na jejichž základě je jim na začátku školního roku vypracován individuální studijní plán.
V době mimo výuku nabízíme Pěvecký sbor a Kroužek praktické školy. Členové pěveckého sboru pravidelně vystupují například v domově důchodců, na festivalu Slunce, na školní vánoční akademii a na jarní akademii školy. Kroužek praktické školy umožňuje žákům smysluplně trávit volný čas. V jeho rámci navštěvují žáci kino, výstavy, bowling, hrají společenské hry… Dlouhodobě spolupracujeme s Galerií hlavního města Prahy. Žáci tak mají možnost navštěvovat výstavy s přiměřeným výkladem a výtvarnou dílnou.
Vyvrcholením celého školního roku je jarní akademie, kde vystupují členové pěveckého sboru i ostatní žáci PRŠ. Součástí akademie je prodejní výstava žákovských výrobků. Získané prostředky jsou pak využity na školní výlet.