LOSOVÁNÍ – Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024/2025Jelikož došlo k situaci, že škola nemůže přijmout všechny uchazeče splňující stanovená kritéria, proběhne dne 25. 4. 2024 od 9 hod. losování v ředitelně školy za přítomnosti ředitele školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele a to v souladu se zveřejněným materiálem „Vyhlášení termínu - Zápis žáků do prvních tříd a do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2024/2025“ ze dne 4.1.2024.

V losování budou zařazeni uchazeči, jejichž zdravotní postižení koresponduje se zaměřením otevíraných tříd, tedy ti kteří splnili kritérium „1“ - Dítě s vadou řeči bez diagnostikované mentální retardace  a získali ve vyhodnocení na základě doporučení školského poradenského zařízení 3 body.
Při losování bude umožněna účast veřejnosti.

V Praze dne 23. 4. 2024

PhDr. Karel Kaprálek – ředitel školy


Vyhlášení losování!!!Čti dále

Oznámení o změně výše úplaty za školní družinu

V souladu s usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 510 ze dne 2.4.2024 se stanovuje výše úplaty za školní družinu od 1.9.2024 na 400Kč měsíčně.

Rodiče pobírající přídavek na dítě mohou žádat o snížení nebo prominutí úplaty od téhož data. Povinnou přílohou žádosti je „oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“

 

V Praze dne 18.4.2024

 

PhDr. Karel Kaprálek

Ředitel školy  

Čti dále