Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – studiu ve střední škole pro školní rok 2022/2023

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění Nařízení vlády č. 367/2010 Sb., a Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 zveřejňuje

Čti dále

Změna ceny oběda!!!

S platností od 1.5.2022 se mění ceny obědů takto:

Čti dále

Změna termínů zápisů do prvních tříd.

Z důvodu velikonočních prázdnin se termíny zápisů 14. a 15. dubna přesouvají na 19. a 20 dubna 2022.

PhDr Karel Kaprálek, ředitel školy

Čti dále

Doučování

Ve 2. pololetí školního roku 2021/2022 využije naše škola opět možnosti organizovat doučování žáků, u kterých je potřeba doplnit mezery ve vzdělávání vzniklých během distanční výuky a kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Doučování probíhá především v hlavních předmětech, individuální i skupinovou formou.

Leták MŠMT

Čti dále