Veřejné zakázky

Rok 2020

Zakázka malého rozsahu - dodávka 25 NTB
Výzva
Návrh smlouvy


Zakázka malého rozsahu - dodávka tří pylonových tabulí
Výzva
Krycí list

Zakázka malého rozsahu - dodávka tří interaktivních dataprojektorů včetně montáže na školní tabule
Výzva
Krycí list

Rok 2018

Zakázka malého rozsahu - Stavební práce (oparava a montáž stropních podhledů v objektu školy)
Výzva VZ


Rok 2017

Zakázka malého rozsahu - dodání počítačových sestav
Výzva VZ

Zakázka malého rozsahu - rekonstrukce podlahových krytin ve třídách
Výzva VZ


Zakázka malého rozsahu - rekonstrukce podlahy v tělocvičně
Výzva VZ
Slepý položkový rozpočet

Rok 2016

Zakázka malého rozsahu - rekonstrukce podlahy v tělocvičně
Výzva VZ
Slepý položkový rozpočet
Půdorys tělocvičny
Smlouva o dílo
Dodatek ke smlouvě o dílo

Zakázka malého rozsahu - pořízení a servis multifunkčního kopírovacího stroje
Kupní smlouva
Servisní smlouva