Vedoucí školní jídelny

Daniela Bednářová
Telefon 272914941
E - mail daniela.bednarova@modraskola.cz