Rada školy

V souladu s § 167 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je při škole zřízena školská rada. Při své činnosti se řídí § 167 a § 168 Školského zákona.
Poslední volby do školské rady školy, v nichž byli zvoleni zástupci za žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků, studenty a pedagogické pracovníky, se konaly v říjnu 2015.

V současné době pracuje školská rada ve složení:

MVDr. Andrea Andělová– předsedkyně , zvolena za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky
Bronislav Klinger – zvolen za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky
Mgr. Petr Bátěk – místopředseda, zvolen za pedagogické pracovníky školy
Mgr. Petr Hendrich - zvolen za pedagogické pracovníky školy
Martina Schikorová –  jmenován Radou HMP
PaeDr. Jiří Pilař - jmenován Radou HMP

Kontaktní adresa: skolska.rada@modraskola.cz


Statut
Volební řád
Jednací řád
Jednání 21.10. 2015
Jednání 1.6. 2016
Jednání 18.10. 2017
Jednání 14.11.2018
Jednání 07.11.2019
Jednání 19.10.2022