Základní informace pro rodiče a žáky školy k zahájení školního roku 2021/2022


Školní rok bude zahájen na školní zahradě 1.9.2021 v 8:00. Během zahájení prosíme přítomné aby dodržovali rozestupy a měli nasazenu ochranu úst a nosu. (V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení ve třídách.)

První den školy bude po slavnostním zahájení v souladu s nařízením MZV realizováno testování žáků neinvazivními antigenními testy. Rodiče žáků prvních ročníků a přípravné třídy prosíme o pomoc s realizací ve třídách.

Výjimku s testování mají plně očkovaní žáci 14 dní po druhé dávce, žáci v ochranné lhůtě po nemoci COVID 19 (certifikát o ukončeném očkování resp. lékařské potvrzení je nutné předložit v den testování) a žáci, kteří doloží platný negativní výsledek testu provedeného v odběrném místě.

Další testování proběhnou v termínech 6. a 9. září 2021. Instruktážní video k testování naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

V případě, že bude žák testován pozitivně, je rodič povinen prostřednictvím obvodního nebo dětského lékaře zajistit testování PCR. V případě, že se nákaza potvrdí, je zákonný zástupce povinen okamžitě informovat o této situaci školu.

 

Při vstupu do školy a ve společných prostorách jsou všichni žáci i zaměstnanci povinni mít nasazenu ochranu úst a nosu. (Výjimkou jsou osoby se zdravotními problémy s lékařským potvrzením o výjimce z nošení ochrany úst a nosu). Do budovy školy nebudou  vpuštěny osoby vykazující akutní příznaky respiračních chorob.

Ve škole budou po celou dobu výuky uplatňována preventivní protiepidemiologická opatření v souladu se souborem doporučení MŠMT a opatření MZV. (minimalizace kontaktů, desinfekce, větrání atd.)

Z preventivních důvodů bude do 10.9. družina organizována po ročnících. Ranní družina je dočasně zrušena. Po 10. září budeme na základě aktuální epidemiologické situace informovat o případných změnách.

Na základě doporučení MŠMT bude omezen pohyb cizích osob (včetně rodičů žáků) po škole. Prosím rodiče aby toto opatření respektovali a děti předávali i přebírali před školou. (Žáky budou, kde je to nutné, přebírat asistenti pedagoga a dovedou je do tříd.)

Výjimkou z výše uvedeného je první den školního roku a asistence zákonného zástupce u realizace testování.

 

Výše uvedená opatření vycházejí z aktuálních závazných opatření MZV a Manuálu MŠMT k zahájení školního roku.

 

Karel Kaprálek

ředitel školy