Informace o provozu a přerušení provozu školní družiny v červenci a srpnu 2021

Školní družina bude v době letních prázdnin pro přihlášené žáky fungovat v pracovních dnech od 1.7. 2021 do 9.7. 2021.

Denní doba provozu  8h – 16h.

 

PhDr. Karel Kaprálek, ředitel školy