Důležítá informace - nástup žáků do školy

Vážení rodiče a zaměstnanci školy,

Na základě aktuálních mimořádných opatření vlády a pokynů MŠMT si Vás dovoluji informovat o režimových opatřeních, která budou provázet návrat žáků do škol od 12.4.2021.

Povinné testování:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy . Testy budou realizovány sadami LEPU viz. návodné video jak na to ve škole | testování.edu.cz

Testování bude probíhat první vyučovací hodinu ve třídě za dohledu třídního učitele. Děti si provedou odběr z nosní sliznice (cca 2,5 cm hluboko) sami, učitel dohlédne na následné vyhodnocení testu. Kde není dítě schopno test samo provést, může mu pomoci rodič (Bude akceptována přítomnost rodiče ve třídě na nezbytně nutnou dobu při dodržení hygienických opatření.) Případně pozitivně testovaný žák bude izolován a rodiče budou požádáni o jeho vyzvednutí a následné absolvování PCR testů ve zdravotnickém zařízení.

Žák který přijde do školy jiný den než v pondělí bude testován v den svého příchodu do školy.

Prezenční výuky se mohou zúčastnit pouze žáci s negativním výsledkem antigenního testu. 

Výjimku z testování mají osoby které prokazatelně prodělali onemocnění Covid 19 před méně než 90 dny, osoby které se prokáží negativním antigenním nebo PCR testem který není starší než 48 hodin, nebo jsou více než 14 dní po úplném očkování proti Covid 19.

Režimová a organizační opatření:

Žáci jsou povinni mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenu minimálně chirurgickou roušku. (Nejsou přípustné látkové roušky.)

Ranní družina nadále nebude fungovat.

Odpolední družina bude fungovat pouze pro žáky 0 až 3. ročníku. Omlouvám se rodičům žáků 4. a5. ročníků ale při současných epidemiologických opatřeních nejsme schopni družinu pro starší děti personálně zajistit.

 

Karel Kaprálek, ředitel školy

Zde je přehled návazných postupů antigenního testování na školách (materiál MŠMT)