Doplňující informace k zápisu do prvních tříd

Čtěte dále!!!

  1. Termín zápisu se prodlužuje do 17.4.2020. Místo zápisu je Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576, Praha 4 Háje 149 00, ředitelna školy.
  2. Formulář žádosti lze podat i elektronicky (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím České pošty.
  3. V případě osobního podání ve škole je třeba si předem rezervovat termín na tel. čísle 736 155 338.
  4. Formulář žádosti je zveřejněn na webu školy. Uchazeč však může použít formulář vlastní.
  5. Povinnou přílohou žádosti je posuzující doporučení školského poradenského zařízení.
  6. Poučení dle §21 vyhlášky MŠMT 27 Sb   o organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se stávajícím vzděláváním a souvisejících organizačních změnách, struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče, možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání žáka, dopadech vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle §16 odst. 9 zákona na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka a možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění bude v případě osobní návštěvy ve škole předáno zákonnému zástupci osobně, v případě jiného podání bude zasláno do 7 dnů od uskutečnění podání. Podepsaný dokument je povinnou součástí spisu.
  7. V případě nedostatků v podání bude účastník správním orgánem (školou) prokazatelně vyzván k odstranění nedostatků žádosti.
  8. Po celou dobu průběhu zápisu mají účastníci právo nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí. Vzhledem k aktuální situaci je vhodné předem návštěvu za tímto účelem domluvit. Nahlížet do dokumentace lze v kanceláři školy.
  9. Každému uchazeči bude přidělen číselný kód. Tento kód bude osobně předán, nebo zaslán elektronicky, popřípadě prostřednictvím České pošty.
  10. Další pracovní den po skončení zápisů (20.4. 2020) budou kódy přijatých uchazečů zveřejněny na školních webových stránkách a zákonní zástupci budou vyzváni aby se dostavili k převzetí rozhodnutí o přijetí. (Pokud nebude možné převzetí rozhodnutí osobně, bude rozhodnutí zasláno zákonnému zástupci dítěte datovou schránkou nebo prostřednictvím České pošty).

PhDr. Karel Kaprálek      Formulář žádosti ZDE
ředitel školy