Důležitá informace!!!

Vážení rodiče. žáci a kolegové, upozorňuji Vás na sdělení z dnešního tisku:

Karel Kaprálek, ředitel


 Pražští školáci budou muset uvnitř nosit roušky

Pražská hygienička Zdeňka Jágrová oznámila i další opatření týkající se škol na území hlavního města Prahy. Od pondělí 14. září budou muset děti i zaměstnanci škol nosit roušky ve všech společných prostorách školy.

Čti dále

Informace k přijímání do školní družiny (kritéria pro přijetí)

 • Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy a děti v přípravné třídě.

 • Školní družina je určena především nejmladším žákům.  

 • Zájemci budou v souladu s pravidly stanovenými ministerstvem školství uspokojováni od nejmladších po starší do naplnění kapacity školského zařízení.

 • Žáci vyšších ročníků mohou být přijati, pokud to umožňuje kapacita školského zařízení po uspokojení zájmu mladších žáků.

   

  Přihlášky jsou k dispozici u vedoucí vychovatelky. Vyplněné přihlášky přijímá vedoucí vychovatelka školní družiny.

   

  V Praze 1.9.2020

   

  PhDr. Karel Kaprálek, ředitel školy


Čti dále

Informace k organizaci zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok začíná 1. září 2020. První školní den proběhne pouze zahájení mezi 8. a 9. hodinou. Vzhledem k podmínkám, nastaveným MŠMT v důsledku aktuální situaci COVID 19 se nebude konat společné zahájení na školní zahradě. Žáci po příchodu odejdou rovnou do svých tříd. Rodičům nových žáků bude umožněn vstup do školy, resp. třídy. Rodiče prosíme, aby se pohybovali co nejméně ve společných prostorách školy.

Čti dále