Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – studiu ve střední škole pro školní rok 2019/2020


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – studiu ve střední škole pro školní rok 2019/2020

 

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění Nařízení vlády č. 367/2010 Sb., a Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 zveřejňuje

 

výsledky přijímacího řízení

 

do prvního ročníku oboru vzdělávání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá:

 

Seznam uchazečů:

 

Reg. číslo uchazeče:

Výsledek přijímacího řízení:

ZSP400111/2019

Přijat/a

ZSP400125/2019

Přijat/a

ZSP400115/2019

Přijat/a

ZSP400109/2019

Přijat/a

ZSP400083/2019

Přijat/a

ZSP400084/2019

Nepřijat/a

ZSP400114/2019

Přijat/a

ZSP400117/2019

Přijat/a

ZSP400270/2019

Přijat/a

ZSP400087/2019

Přijat/a

ZSP400108/2019

Přijat/a

ZSP400116/2019

Přijat/a

ZSP400081/2019

Přijat/a

ZSP400118/2019

Přijat/a

 

Datum zveřejnění: 24. 4. 2019

 

                                        PhDr. Karel Kaprálek,                                                                                               

                                        v.r. ředitel školy

Poučení o právních následcích:

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. V opačném případě se uchazeč, nebo zákonný zástupce uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na SŠ.