Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – studiu ve střední škole pro školní rok 2018/2019Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – studiu ve střední škole pro školní rok 2018/2019


 


V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů Základní škola a Střední škola, Kupeckého 576 zveřejňuje


 


výsledky přijímacího řízení


 


do prvního ročníku oboru vzdělávání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá:


 


Seznam uchazečů:


 


Reg. číslo uchazeče:

Výsledek přijímacího řízení:

 ZSP400181/2018

Přijat/a

ZSP400180/2018

Přijat/a

ZSP400179/2018

Přijat/a

ZSP400178/2018

Přijat/a

ZSP400177/2018

Přijat/a

ZSP400176/2018

Přijat/a

ZSP400175/2018

Přijat/a

ZSP400174/2018

Přijat/a

ZSP400120/2018

Přijat/a

ZSP400117/2018

Přijat/a

ZSP400116/2018

Přijat/a


 


 


Datum zveřejnění: 22. 4. 2018


 


PhDr. Karel Kaprálek


ředitel Základní školy a Střední školy


Praha 4, Kupeckého 576


 


 


Poučení o právních následcích:


Dle § 60g odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. V opačném případě se uchazeč, nebo zákonný zástupce uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na SŠ.