Vyhlášení termínu Zápisu žáků do prvních tříd

Zápis žáků do prvních tříd Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 bude probíhat v souladu s § 36., odst.4 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  od 1.4. 2017 do 30.4.2017. K zápisu je třeba se individuálně objednat telefonicky nebo e-mailem.

PhDr. Karel Kaprálek, ředitel školy