Doučování

Ve 2. pololetí školního roku 2021/2022 využije naše škola opět možnosti organizovat doučování žáků, u kterých je potřeba doplnit mezery ve vzdělávání vzniklých během distanční výuky a kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Doučování probíhá především v hlavních předmětech, individuální i skupinovou formou.

Leták MŠMT