Informace k testování


Vážení rodiče,

dle nařízení MZV proběhne ve škole v pondělí 8. 11. první vyučovací hodinu testování žáků neinvazivními antigenními testy. Pokud se žák dostaví později nebo v jiný den, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy. Rodiče žáků prvních ročníků a přípravné třídy mohou s realizací pomoci ve třídách. Instruktážní video k testování naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4 Jedná se o stejné testy, které jsme používali již v září.

Výjimku z testování mají plně očkovaní žáci 14 dní po druhé dávce, žáci v ochranné lhůtě po nemoci COVID 19 (certifikát o ukončeném očkování či lékařské potvrzení je nutné předložit v den testování) a žáci, kteří doloží platný negativní výsledek testu provedeného v odběrném místě.

V případě, že bude žák testován pozitivně, je rodič povinen prostřednictvím praktického lékaře zajistit testování PCR. V případě, že se nákaza potvrdí, je zákonný zástupce povinen okamžitě informovat o této situaci školu.

Druhé kolo testování proběhne v pondělí 15. 11. 2021.