Důležité upozornění - ředitelské volno!!!


Vážení rodiče,

na základě doporučeného opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy č.j.: HSHMP 63594/2021 ze dne 20. 10. 2021 a na základě navazujícího doporučení ředitelky odboru školství, mládeže a sportu MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY vyhlašuji na dny 25. 10. a 26. 10. 2021 ředitelské volno. Důvodem doporučení hygienické stanice HMP je zrychlující se šíření infekčního onemocnění Covid 19 mezi žáky pražských škol.

Omlouvám se za případné komplikace, které Vám toto opatření způsobí.

Karel Kaprálek, ředitel školy