Informace k vydávání zápisových lístků

Zápisové lístky budou vydávány žákům, kteří letos končí základní vzdělávání a odcházejí na střední školy ve dnech 29. 3., 30. 3., 31. 3., a 6. 4. – vždy od 12.00 do 13.00 hodin. Zápisový lístek bude vydán osobně oproti podpisu – vždy jeden.

 

Karel Kaprálek, ředitel školy