Změna termínů konání přijímacího řízení


V souladu s opatřením obecné povahy MSMT-4337/2021-6 dochází ke změně termínů konání přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

 

  • Přijímací řízení se uskuteční v termínu 7. května 2021. Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška.

  • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 19. května 2021. Rozhodnutí o nepřijetí bude neúspěšným uchazečům odesláno 19. května 2021.

 

V Praze  dne 18. 3. 2021

PhDr. Karel Kaprálek,
ředitel Základní školy  a Střední školy,
Praha 4, Kupeckého 576