Důležitá informace!!!

Vážení rodiče a žáci.
Bohužel Vás musím informovat, že od pondělí je nařízením vlády ČR přerušena běžná výuka na naší škole. Toto opatření se týká všech žáků školy včetně přípravné třídy a praktické školy dvouleté. Nejpozději v úterý 2.března bude zahájena distanční výuka.

Karel Kaprálek, ředitel školy

Podrobnosti (zdroj MŠMT)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 , kterým se nad rámec dosavadních opatření:

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

dětí v přípravné třídě
žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení

CSSZ.CZ