Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kritérií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

V souladu s § 60., odst.1 a odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.


Uchazeč doručí  přihlášku do denní formy vzdělávání do spisovny školy do 1. března 2020.
Přijímací řízení se uskuteční v termínu 23. dubna 2021. Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška.
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 26. dubna 2021. Rozhodnutí o nepřijetí bude neúspěšným uchazečům odesláno 26. dubna  2021.
 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 je 12.
 Kritéria přijímacího řízení:
V souladu s § 60 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. stanovuji tato kritéria přijímacího řízení:
1. Předpoklady ke studiu dle vyjádření odborného poradenského zařízení, popř. lékaře.
2. Předpoklady ke studiu na základě výsledků předchozího vzdělávání.


V Praze  dne 19. 1. 2021

PhDr. Karel Kaprálek,
ředitel Základní školy  a Střední školy,
Praha 4, Kupeckého 576