Dodatek k již zveřejněným informacím o podmínkách a organizaci výuky po 25.5.2020


Příchod do školy - srazy jednotlivých skupin:

žáci prvních tříd – 7:45 před hlavním vchodem do školy

źáci třetích tříd – 7:45 před bočním vchodem do školy

žáci pátých tříd – 8:00 před hlavním vchodem do školy

 

Konec výuky pro žáky kteří se neúčastní odpolední činnosti:

žáci prvních tříd – 12:00 před hlavním vchodem do školy

źáci třetích tříd – 12:00 před bočním vchodem do školy

žáci pátých tříd – 12:45 před hlavním vchodem do školy

 

Odpolední činnost probíhá do 16:00. Rodiče si mohou děti vyzvednout po dohodě dříve.

Při prvním příchodu do školy odevzdá žák podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez podepsaného prohlášení včetně seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví nelze žáka přijmout do výukové skupiny.

Zároveň odevzdají písemné sdělení, zda budou děti chodit domů sami, popřípadě kdo a v kolik hodin je bude z odpolední činnosti vyzvedávat.

 

Při příchodu bude žákům měřena teplota. Do školy nemůže být vpuštěn žák s příznaky virového onemocnění, nebo se zvýšenou teplotou.

 

Doporučuji všem znovu se seznámit s již zveřejněnými podmínkami účasti ve výuce.

 

Karel Kaprálek, ředitel školy