Do lesa s lesníkem

Při ekologickém výukovém programu od Lesů hl. m. Prahy jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli práci lidí, kteří se starají o les. Naučili jsme se, jak se sází malé stromky, čím se měří les a jak o něj správně pečovat.

Čti dále

Motýli

I letos jsme měli možnost obdivovat lehkost a kouzlo těchto zástupců hmyzu ve skleníku Fata Morgana. Stali jsme se svědky jejich zrození a vzdušných tanců. Zároveň jsme odhalili mnohá tajemství z jejich života.

Čti dále

Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kriterií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

V souladu s § 60., odst.1 a odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Čti dále

Vyhlášení termínu Zápisu žáků do prvních tříd

Zápis žáků do prvních tříd Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 bude probíhat v souladu s § 36., odst.4 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  od 1.4. 2017 do 30.4.2017. K zápisu je třeba se individuálně objednat telefonicky nebo e-mailem.

PhDr. Karel Kaprálek, ředitel školy

Čti dále