Informace pro nájemce

Vážení nájemci sportovní haly Modré školy.

V důsledku současné mimořádné situace přerušujeme od 13.3.2020 provoz v hale. Režim pronájmů, (skupiny se při střídání vzájemně potkávají, obě haly jsou v provozu současně) nám neumožňuje zajištění vládou ČR stanovené podmínky maximálně 30 účastníků. Za toto opatření se Vám omlouváme, finanční prostředky za neuskutečněné nájmy budou po dohodě vráceny, nebo kompenzovány v dalším období.

Karel Kaprálek, ředitel školy

 

Čti dále

Informace pro rodiče

Žádosti o ošetřovné pro děti do 10 let máme k dispozici. Vyplněné si je můžete vyzvednout v pracovní dny od 8:00 do 14:00 h v kanceláři školy.

Čti dále

Důležité sdělení školy!!!

Vážení rodiče

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Od zítra tedy děti nemají chodit do školy.  Zavření škol platí do odvolání. Další informace Vám budou sdělovány prostřednictvím školních webových a facebookových stránek.   www.modraskola.cz

Čti dále

Vyhlášení termínu - Zápis žáků do prvních tříd

Zápis žáků do prvních tříd Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 bude probíhat v souladu s § 36., odst.4 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  od 6.4. 2020 do 9.4.2020.

Čti dále

Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kriterií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

V souladu s § 60., odst.1 a odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Čti dále