Důležitá informace!!!

Vážení rodiče a žáci.
Bohužel Vás musím informovat, že od pondělí je nařízením vlády ČR přerušena běžná výuka na naší škole. Toto opatření se týká všech žáků školy včetně přípravné třídy a praktické školy dvouleté. Nejpozději v úterý 2.března bude zahájena distanční výuka.

Karel Kaprálek, ředitel školy

Čti dále

Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kritérií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

V souladu s § 60., odst.1 a odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Čti dále

Vyhlášení termínu - Zápis žáků do prvních tříd

Zápis žáků do prvních tříd Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 bude probíhat v souladu s § 36., odst.4 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  od 6.4. 2021 do 9.4.2021.

Čti dále

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,
na základě usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 půjdou žáci před vánočními prázdninami naposledy do školy v pátek 18. 12. 2020. Od pondělí 21.12. 2020 je přerušen provoz školy včetně provozu školní družiny. Do školy se žáci opět vrátí v pondělí 4. ledna 2021.

Dovoluji si Vám zároveň s tímto sdělením popřát klidné prožití Vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2021.

Karel Kaprálek, ředitel školy

Čti dále