Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kritérií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

V souladu s § 60., odst.1 a odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Čti dále

Prezidentské volby - organizační pokyny

Vážení rodiče,

V pátek 13.1.2023 bude z důvodu konání prezidentských voleb v učebnách naší školy zkráceno vyučování.

Výuka ve škole bude končit po čtvrté vyučovací hodině, tedy v 11:45.h.

V případě konání druhého kola volby nastane stejná situace v pátek 27. ledna 2023.

Fungování školní družiny nebude výše uvedenými opatřeními dotčeno.

 

PhDr. Karel Kaprálek

Ředitel školy

Čti dále