Změna ceny oběda!!!

S platností od 1.5.2022 se mění ceny obědů takto:

Čti dále

Změna termínů zápisů do prvních tříd.

Z důvodu velikonočních prázdnin se termíny zápisů 14. a 15. dubna přesouvají na 19. a 20 dubna 2022.

PhDr Karel Kaprálek, ředitel školy

Čti dále

Doučování

Ve 2. pololetí školního roku 2021/2022 využije naše škola opět možnosti organizovat doučování žáků, u kterých je potřeba doplnit mezery ve vzdělávání vzniklých během distanční výuky a kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Doučování probíhá především v hlavních předmětech, individuální i skupinovou formou.

Leták MŠMT

Čti dále

Návrat k běžnému provozu

V návaznosti na aktuální pokyny MŠMT bude od pondělí 27.2. škola fungovat již bez dočasných organizačních omezení.

Od tohoto dne bude tedy fungovat ranní družina i odpolední zájmová činnost (kroužky).

 

Karel Kaprálek, ředitel školy  

Čti dále