Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – studiu ve střední škole pro školní rok 2021/2022

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění Nařízení vlády č. 367/2010 Sb., a Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 zveřejňuje:

Čti dále

Informace o provozu a přerušení provozu školní družiny v červenci a srpnu 2021

Školní družina bude v době letních prázdnin pro přihlášené žáky fungovat v pracovních dnech od 1.7. 2021 do 9.7. 2021.

Denní doba provozu  8h – 16h.

 

PhDr. Karel Kaprálek, ředitel školy

Čti dále

Informace o provozu školní družiny

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 :

 

Čti dále

PISA - mezinárodní testování žáků

V průběhu května se někteří žáci naší školy zúčastní mezinárodního výzkumu  PISA

Čti dále

Změny v organizaci školní výuky od 3.5.2021

Na základě novelizace mimořádného opatření MZV dochází od 3.5. k těmto změnám:

Čti dále