Volby na Modré škole

Vážení rodiče. V pátek 8.9.2021 končí všem třídám výuka v 11:55. Důvodem zkrácení výuky je konání voleb do Poslanecké sněmovny ČR v prostorách naší školy.

 Karel Kaprálek, ředitel školy

Čti dále

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – studiu ve střední škole pro školní rok 2021/2022

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění Nařízení vlády č. 367/2010 Sb., a Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 zveřejňuje:

Čti dále