Doučování

Ve 2. pololetí školního roku 2021/2022 využije naše škola opět možnosti organizovat doučování žáků, u kterých je potřeba doplnit mezery ve vzdělávání vzniklých během distanční výuky a kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Doučování probíhá především v hlavních předmětech, individuální i skupinovou formou.

Leták MŠMT

Čti dále

Návrat k běžnému provozu

V návaznosti na aktuální pokyny MŠMT bude od pondělí 27.2. škola fungovat již bez dočasných organizačních omezení.

Od tohoto dne bude tedy fungovat ranní družina i odpolední zájmová činnost (kroužky).

 

Karel Kaprálek, ředitel školy  

Čti dále

Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kritérií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

V souladu s § 60., odst.1 a odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Čti dále