Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kritérií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

V souladu s § 60., odst.1 a odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Čti dále

Prezidentské volby - organizační pokyny

Vážení rodiče,

V pátek 13.1.2023 bude z důvodu konání prezidentských voleb v učebnách naší školy zkráceno vyučování.

Výuka ve škole bude končit po čtvrté vyučovací hodině, tedy v 11:45.h.

V případě konání druhého kola volby nastane stejná situace v pátek 27. ledna 2023.

Fungování školní družiny nebude výše uvedenými opatřeními dotčeno.

 

PhDr. Karel Kaprálek

Ředitel školy

Čti dále

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – studiu ve střední škole pro školní rok 2022/2023

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění Nařízení vlády č. 367/2010 Sb., a Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 zveřejňuje

Čti dále