Vyhlášení termínu Zápisu žáků do prvních tříd

Zápis žáků do prvních tříd Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 bude probíhat v souladu s § 36., odst.4 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  od 6.4. 2020 do 9.4.2020.

K zápisu je třeba se individuálně objednat telefonicky nebo e-mailem. Žáka lze zapsat pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení.


V Praze  dne 6. 1. 2020

PhDr. Karel Kaprálek,
ředitel Základní školy  a Střední školy,
Praha 4, Kupeckého 576