Vyhlášení termínu Zápisu žáků do prvních tříd

Zápis žáků do prvních tříd Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 bude probíhat v souladu s § 36., odst.4 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  od 1.4. 2018 do 30.4.2018. K zápisu je třeba se individuálně objednat telefonicky nebo e-mailem.

Podmínkou přijetí do školy zřízené dle § 16 školského zákona (speciální škola) je doporučení školského poradenského zařízení. Pro žáky kterým bude toto doporučení vystaveno po 30.4.2018 budou probíhat individuální zápisy do 31.8. 2018 nebo do naplnění kapacity školy.

 

PhDr. Karel Kaprálek, ředitel školy