Informace k přijímání do školní družiny (kritéria pro přijetí)

 • Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy a děti v přípravné třídě.

 • Školní družina je určena především nejmladším žákům.  

 • Zájemci budou v souladu s pravidly stanovenými ministerstvem školství uspokojováni od nejmladších po starší do naplnění kapacity školského zařízení.

 • Žáci vyšších ročníků mohou být přijati, pokud to umožňuje kapacita školského zařízení po uspokojení zájmu mladších žáků.

   

  Přihlášky jsou k dispozici u vedoucí vychovatelky. Vyplněné přihlášky přijímá vedoucí vychovatelka školní družiny.

   

  V Praze 1.9.2020

   

  PhDr. Karel Kaprálek, ředitel školy