Informace k organizaci zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok začíná 1. září 2020. První školní den proběhne pouze zahájení mezi 8. a 9. hodinou. Vzhledem k podmínkám, nastaveným MŠMT v důsledku aktuální situaci COVID 19 se nebude konat společné zahájení na školní zahradě. Žáci po příchodu odejdou rovnou do svých tříd. Rodičům nových žáků bude umožněn vstup do školy, resp. třídy. Rodiče prosíme, aby se pohybovali co nejméně ve společných prostorách školy.

Během prvního dne bude možné zaplatit obědy, podat přihlášku do školní družiny , atd.

Školní družina bude v plném rozsahu v provozu od 2.9.2020.

Výuka v prvním týdnu bude omezena na čtyři hodiny – tj do 11:55 h. Specifickou úpravu budou mít žáci prvních ročníků (středa 2 vyučovací hodiny, čtvrtek 3 vyučovací hodiny, pátek 4 vyučovací hodiny). Organizace v přípravné třídě bude řešena individuálně, dohodou rodičů.

Od 7. 9. již bude výuka probíhat dle běžného rozvrhu.  

Od 7. 9. již nebude umožňován vstup rodičům do prostor školy. Žákům nižších ročníků a praktické školy pomůže s orientací a sebeobsluhou určený asistent. Vstup cizích osob do vnitřních prostor bude možný pouze přes kancelář školy.

Další informace(COVID 19):

1. Prosíme rodiče, aby informovali třídní učitele o aktuálních kontaktech (telefon, e-mail)

2. Prosíme rodiče, aby své děti informovali o nutnosti zvýšené hygieny rukou a o zásadách respirační hygieny.

3. Žáci, zaměstnanci, nebo jiné osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

4. Žák, který se dostaví do školy s příznaky infekčního onemocnění, nebo se u něj v průběhu výuky tyto příznaky objeví, bude izolován a rodiče budou vyzvání k jeho vyzvednutí.

5. Škola zajistí dostatek hygienických prostředků (desinfekce, jednorázové ručníky) a bude žáky vézt k respektování hygienických zásad. Třídy i společné prostory budou i v průběhu dne desinfikovány. Bude v rámci možností omezen styk mezi žáky prvního a druhého stupně a mezi žáky v jednotlivých sektorech školy. 

6. Nezbytná hygienická opatření v souladu s manuálem MŠMT budou realizována i ve školní jídelně. Jídla budou vydávána pouze zaměstnanci, bude prováděna pravidelná desinfekce. Upozorňujeme, že do odvolání nelze odebírat jídlo do přinesených nádob.

 

PhDr: Karel Kaprálek, ředitel školy