Příprava žáků devátých tříd na jednotné přijímací zkoušky

Důležité!!!

Milí deváťáci,

od pondělí 11. 5. 2020 bude ministerstvem školství povolena žákům devátých tříd osobní účast ve škole za účelem přípravy na jednotné přijímací zkoušky.

Účast není povinná, záleží na úvaze Vás a Vašich rodičů, zda tuto možnost využijete .

Při prvním příchodu do školy odevzdá žák podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (viz příloha)

Bez zákonným zástupcem podepsaného prohlášení včetně seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví nebude žákovi umožněn vstup do školy.

Rozpis konzultací: pondělí + úterý – 8.00 – 12.00 – český jazyk

                                    středa + čtvrtek – 8.30 – 12.30 – matematika

Účastníci konzultací jsou povinni oznámit svojí účast škole nejpozději do středy 6. 5. 2020 do 12.00 hodin.


Příloha - Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.