O nás

Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 je zřízena podle §16 školského zákona jako škola určená pro žáky se zdravotním postižením.

Základní škola vzdělává v malých třídních kolektivech žáky s vadami řeči, poruchami učení případně jiným zdravotním postižením. Podmínkou přijetí je doporučení školského poradenského zařízení.

Přípravná třída základní školy rozvíjí znalosti, dovednosti a návyky předškolních dětí tak, aby byly optimálně připraveny na školní docházku. Do přípravné třídy přijímáme žáky s odkladem povinné školní docházky a poslední rok před nástupem do školy.

Praktická škola dvouletá navazuje na základní školu speciální. Vzdělává žáky se středním mentálním postižením, kombinovanými vadami, popřípadě jiným postižením v praktických dovednostech. Hlavními předměty jsou příprava pokrmů a ruční práce.

Naší školu můžete kdykoli navštívit po telefonické domluvě (tel. 736155338). Poskytneme Vám konzultaci a veškeré informace ohledně možností vzdělávání na naší škole.

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány a o jejich právech, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.

Virtuálně si naší školu můžete prohlédnout  ZDE
Fotografie z našich školních akcí si můžete prohlédnout ZDE
Naši školu můžete také navštívit na  facebooku  ZDE